Page 1 of 1

Slovak translation for CMSimple_XH 1.6.5

Posted: Mon Feb 02, 2015 12:56 pm
by Tata
The entire Slovak translation for CMSimple_XH 1.6.5. is available at CMSimple.sk.
Or use a direct link for DOWNLOAD

Kompletný balíček slovenských súborov pre CMSimple_XH 1.6.5 je k dispozícii na CMSimple.sk.
Alebo použite priamy odkaz NA STIAHNUTIE